Σχετικά με το έργο DIVERSITe

Το DIVERSITe είναι ένα επίκαιρο και καινοτόμο έργο που επικεντρώνεται στη διαχείριση της διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις, ένα θέμα αναδυόμενης σημασίας για τις επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη. Το έργο αποσκοπεί στην παροχή εξατομικευμένου, κατ'απαίτηση και προσβάσιμου μαθησιακού περιεχομένου σε μάνατζερς και εργαζομένους μέσω διαδραστικών ενημερωτικών γραφημάτων που παρουσιάζονται στα ηλεκτρονικά περιοδικά DIVERSITe. 

Η κύρια καινοτομία στο έργο DIVERSITe είναι η χρήση διαδραστικών ενημερωτικών γραφημάτων ως βασικά σημεία πρόσβασης στο πρόγραμμα σπουδών του ηλεκτρονικού περιοδικού. Τα ενημερωτικά γραφήματα που θα δημιουργηθούν για μάνατζερς και υπαλλήλους λειτουργούν ως καινοτόμα παιδαγωγικά εργαλεία για την εμπλοκή και των δύο ομάδων-στόχων στην αρχική εκπαίδευση σχετικά με το θέμα της διαχείρισης της διαφορετικότητας. Επιπλέον, το έργο ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στον συν-σχεδιασμό του σχεδίου διαχείρισης της δαιφορετικότητας με τον εργοδότη τους, διασφαλίζοντας ένα ήθος συμμετοχικότητας σε όλο το εκπαιδευτικό μοντέλο DIVERSITe.

Diverse people and global nature illustration

Το έργο προέκυψε από την έλλειψη κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης για τη διαχείριση της διαφορετικότητας που προσφέρονται από τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις περιοχές όπου εργάζονται οι εταίροι του έργου. Ωστόσο, η μάθηση από το DIVERSITe στο πλαίσιο της εργασιακής μάθησης μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα πεδία και τομείς της εκπαίδευσης, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα διαφορετικότητας. Η δημιουργία διαδραστικών ενημερωτικών γραφημάτων σημαίνει ότι τα μηνύματα για την προώθηση της διαφορετικότητας μπορούν να κοινοποιηθούν απευθείας σε πίνακες ανακοινώσεων σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών, εργασιακών και κοινωνικών περιβαλλόντων στις κοινότητές μας.

 

Οι εταίροι του DIVERSITe εργάζονται για να δημιουργήσουν τοπικές συνέργειες μεταξύ των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην επίτευξη αντίκτυπου που σχετίζεται με τη διαχείριση της δαιφορετικότητας και στους δύο τομείς. Το έργο προτείνει μια μοναδική σύμπραξη μάθησης με βάση την εργασία, η οποία χρησιμοποιεί προσιτές και ελκυστικές διαδραστικά ενημερωτικά γραφήματα για να φέρει κοντά τους παρόχους ΕΕΚ και τις ομάδες-στόχους των επιχειρήσεών τους. Οι εταίροι έχουν έντονη επίγνωση ότι η ΕΕΚ θα μπορούσε να γίνει πιο προσιτή και σχετική με την επιχειρηματική κοινότητα, εάν και τα δύο μέρη συμμετείχαν στον συν-σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και την επικαιροποίηση της πρακτικής της ΕΕΚ, παρέχοντας παράλληλα στην επιχειρηματική κοινότητα τους αναγκαίους πόρους για την αντιμετώπιση των πρακτικών διαχείρισης ταλέντων και επιχειρήσεων στο σύγχρονο, πολιτισμικά ποικιλόμορφο τοπίο απασχόλησης.

Μέσω του DIVERSITe, οι εταίροι του έργου συνεργάζονται και με τις δύο ομάδες-στόχους - παρόχους εκπαιδευτικής κατάρτισης και εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας - για να συνδιαμορφώσουν ένα σύνολο εκπαιδευτικών πόρων για τη διαχείριση της διαφορετικότητας που θα υποστηρίξουν τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, τους διευθυντές και τους εργαζομένους να προσαρμοστούν σε χώρους εργασίας με διαφορετικότητα και χωρίς αποκλεισμούς.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το έργο DIVERSITe στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο παρέχοντας διαδραστικούς μαθησιακούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων ενοτήτων διαχείρισης της διαφορετικότητας μέσω κινητών τηλεφώνων, σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, μάνατζερς και υπαλλήλους. Ο στόχος είναι να προωθηθεί η ένταξη και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων επαγγελματικής κατάρτισης στη διαφορετικότητα και να αυξηθεί η ευελιξία στην παροχή εκπαιδευτικής επαγγελματικής κατάρτισης, προσφέροντας ποιοτικό μαθησιακό περιεχόμενο προσβάσιμο εν κινήσει. Ο γενικός στόχος είναι η παροχή νέων λύσεων κατάρτισης για τη διαχείριση της διαφορετικότητας για την αντιμετώπιση των μεταπανδημικών προκλήσεων στον εργασιακό χώρο.

 • Για να πετύχει αυτόν το στόχο, το DIVERSITe παρέχει εκπαιδευτικούς πόρους για τους μάνατζερς και τους υπαλλήλους
 • Διαχείριση της διαφορετικότητας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις - Εκπαιδευτικοί πόροι μέσω κινητών τηλεφώνων για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, μάνατζερς και εργαζόμενους
 • Το έργο DIVERSITe παρέχει μια συλλογή διαδραστικών ενημερωτικών γραφημάτων και ηλεκτρονικών περιοδικών για την προώθηση της ενσωμάτωσης και της ευαισθητοποίησης σε θέματα διαφορετικότητας μεταξύ των ιδιοκτητών, των μάνατζερς και των εργαζομένων των επιχειρήσεων. 

Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει:

Διαδραστικά ενημερωτικά γραφήματα και ηλεκτρονικά περιοδικά κοινά και για τις δύο ομάδες-στόχους που θα παρέχουν μια γενική εισαγωγή στη διαχείριση της διαφορετικότητας.

Διαδραστικά ενημερωτικά γραφήματα και ηλεκτρονικά περιοδικά για μάνατζερς

Click here to view the topics

 • Ηλεκτρονικό περιοδικό 1: Ασυνείδητη προκατάληψη
 • Ηλεκτρονικό περιοδικό 2: Δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης της διαφορετικότητας
 • Ηλεκτρονικό περιοδικό 3: Η επιχειρηματική επιχειρηματολογία για τη διαφορετικότητας
 • Ηλεκτρονικό περιοδικό 4: Κατανόηση της διαφορετικότητας ως βασικό εργαλείο μάρκετινγκ
Διαδραστικά ενημερωτικά γραφήματα και ηλεκτρονικά περιοδικά για εργαζόμενους

Click here to view the topics

 • Ηλεκτρονικό περιοδικό 1: Διάκριση λόγω φύλου
 • Ηλεκτρονικό περιοδικό 2: Φυλετική σκιαγράφηση
 • Ηλεκτρονικό περιοδικό 3: Ηλικιακή ποικιλομορφία
 • Ηλεκτρονικό περιοδικό 4: Ψηφιακοι μετανάστες και ψηφιακοί ιθαγενείς
 • Ηλεκτρονικό περιοδικό 5: Διαπροσωπικές σχέσεις σε έναν ποικιλόμορφο εργασιακό χώρο
 • Ηλεκτρονικό περιοδικό 6: Ανοχή
 • Ηλεκτρονικό περιοδικό 7: Προκατάληψη
 • Ηλεκτρονικό περιοδικό 8: Πολιτισμική ευαισθητοποίηση

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και των παρόχων για επιμόρφωση ώστε να υποστηρίξουν τη χρήση των ηλεκτρονικών περιοδικών και των ενημερωτικών γραφικών DIVERSITe, το DIVERSITe παρέχει ένα πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να εκσυγχρονίσουν την πρακτική τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σήμερα. Μέσω του ενδοϋπηρεσιακού
κατάρτισης, πρόθεσή μας είναι να υποστηρίξουμε τους παρόχους ΕΕΚ να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με το τι σημαίνει διαφορετικότητα στον εργασιακό χώρο, πώς μπορεί να διαχειριστεί και γιατί είναι επωφελής για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.

Μέσω αυτού του προγράμματος, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση της διαφορετικότητας, ενώ παράλληλα προσαρμόζουν τη διδακτική τους προσέγγιση και τον τρόπο διδασκαλίας τους, όντας ανοιχτοί στην ενσωμάτωση ψηφιακών πόρων στις κύριες δραστηριότητές τους.

Γνωρίστε την ομάδα

Η ομάδα έργου DIVERSITe αποτελείται από οκτώ οργανισμούς από την Αυστρία, την Κροατία, την Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Γερμανία, οι οποίοι συνεργάζονται για την επίτευξη των στόχων του έργου και την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων για τους μάνατζερς, τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στις περιοχές μας. Στο πλαίσιο της ομάδας έργου, υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ οργανισμών και ενώσεων που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση σε επιχειρήσεις και εταιρειών που έχουν υλοποιήσει επιτυχημένα έργα στον τομέα της επαγγελματικής καθοδήγησης, της διαχείρισης ταλέντων και της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

BFI Burgenland

Αυστρία

Callidus

Κροατία

Future in Perspective

Ιρλανδία

ITG Conseil

Γαλλία

Mindshift

Πορτογαλία

AKMI

Ελλάδα

Νέα

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε αντίγραφα των φυλλαδίων και των ενημερωτικών δελτίων των έργων μας. Θα συμπληρώνουμε αυτή τη σελίδα και θα την ενημερώνουμε τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Ενημερωτικό δελτίο 2

Ενημερωτικό δελτίο 3

Ενημερωτικό δελτίο 4

Συμμετέχετε στο έργο DIVERSITe!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project Number: 2022-1-AT01-KA220-VET-000085812

elGreek